Skrócone warunki najmu

1.Do zawarcia umowy wynajmu niezbędne są następujące dokumenty:

  • dowód osobisty lub paszport
  • prawo jazdy (jeżeli główne prawo jazdy nie jest honorowane na terytorium
    RP wymagamy również Międzynarodowego Prawo Jazdy
  • Upoważnienie do zawierania umów w imieniu firmy – w przypadku gdy
    Najemca nie jest upoważniony do zawierania zobowiązań w imieniu firmy
  • prawo jazdy i dowód osobisty każdego użytkownika pojazdu

2. Rezerwacji pojazdu można dokonywać telefonicznie, drogą elektroniczną (e- mail) lub osobiście w siedzibie firmy. Informacje niezbędne przy rezerwacji to: dane teleadresowe Najemcy, dane firmy, model pojazdu, przewidywany termin i długość najmu, planowana data i miejsce odbioru pojazdu.

3. Każdy wynajem samochodu zabezpieczamy kaucją/depozytem, którego wysokość jest zależna od wybranego pojazdu i okresu wynajmu. Kaucja powinna być wpłacona przelewem przed przekazaniem pojazdu. Zlecenie zwrotu kaucji następuje najpóźniej następnego dnia roboczego po zwrocie nieuszkodzonego samochodu.

4. Czynsz za wynajem samochodu pobierany jest z góry za pierwszy miesiąc. Sposób płatności kolejnych czynszów określa Umowa.

5. Pojazdy posiadają pełne ubezpieczenie w zakresie OC, AC oraz Assistance na terenie całej UE (zastrzegamy możliwość wyjazdu do nast. krajów UE: Litwa, Łotwa, Estonia, Bułgaria, Rumunia). Nie ma możliwości wyjazdu pojazdem WeRent poza obszar Unii Europejskiej.

6. Przy każdym wynajmie określany jest miesięczny limit kilometrów, który określa Umowa. Nie ma możliwości wynajmu pojazdu bez limitu kilometrów.

7. Pełne warunki wynajmu znajdują się TUTAJ

8. Klient ma możliwość zniesienia udziału własnego w szkodzie rozliczanej w ciężar polisy AC, w przypadku gdy nie został naruszony żaden warunek Ogólnych Warunków Ubezpieczenia AC. Koszt zniesienia udziału własnego określony jest w Umowie. Klient ma obowiązek zgłosić szkodę w Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Zniesienie udziału nie obejmuje sytuacji gdy pojazd został przekazany osobie, która nie została podana jako dodatkowy kierowca w momencie podpisywania umowy.

9. Nie ma możliwości zniesienia udziału własnego przy wynajmie pojazdów klasy S+.